Reklama
 
Blog | [email protected]

Dokáží pouliční miniknihovny generovat nové čtenáře?

V posledních letech se i v naší republice stále častěji setkáváme s veřejnými miniknihovnami. Jejich principem je bezplatné a svobodné půjčování knížek, které stojí na jednoduchém pravidlu: vezmi si knížku a zase jí vrať nebo přines nějakou jinou.

Zakladatelem této iniciativy je Todd Bol z USA, odkud se pod názvem Little Free Library šíří do celého světa.  Jen registrovaných miniknihoven je dnes více než 32 000. V České republice se o popularizaci projektu mimo jiných zasloužil internetový server mini.knihovna.cz, který vytváří skupina brněnských studentů.

Miniknihovny obsahují literaturu všech žánrů pro děti i dospělé. Podporují tak četbu u lidí všech věkových skupin i vzdělání . Kladným zjištěním  v souvislosti s provozem pouličních půjčoven je fakt, že s vandalismem se potýkají jen v relativně malé míře. Počtem vandaly zničených budek se tak nevymykáme celosvětovému průměru.

Za zmínku zde stojí i principem podobná iniciativa s názvem Semínkovna, kde lidé navzájem sdílejí semena rostlin.

Takovýmto projektům vděčíme za to, že se náš veřejný prostor stává bohatším a pestřejším.

-ok-

Reklama